ÇEVRE

Meteor Petrol ailesi olarak çevre ile ilgili her konuda oldukça hassas davranmaktayız. İş yerlerimizde çalışmalarımızı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Çevresel performans değerlendirmelerimizi Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayımlamaktayız.

Çalışmalarımıza başlamadan önce planlama aşamasında ortaya çıkarabileceğimiz çevresel etkileri belirleriz. Çevreyi göz önünde bulundurarak bu konuda değerlendirmeler yaparız. Çevresel etkilerimizi değerlendirdiğimiz bu aşamada sadece mevzuatta açıklanan sınır değerlerini değil, “Bu değerlerden daha iyi sonucu nasıl alabiliriz?” sorusuna cevap arayarak iş planımızı yaparız.

Meteor Petrol olarak operasyonlarımıza başlamadan önce yetkili mercilerden gereken çevre izinlerini alırız. Operasyon başlayıp devam ettiği süreçte ise su ve atık su analizleri, hava emisyon gibi çevre açısından oldukça önemli ölçümleri periyodik olarak yetkili firmalara yaptırırız. İzin verilen değerlerden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi belgeleriz.

Çevre ve kaynakların doğru kullanımı açısından atıkların geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Meteor Petrol olarak bizler çevre yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda iş akışımızı atığı en az seviyede tutacak şekilde planlarız. Oluşan atıkların geri dönüşümü ve bertarafı konusunda yalnıza güvenilir lisanslı firmalar ile çalışırız. Geri dönüştürülebilir kağıt, cam, plastik ve metal atıklar için ayrı ayrı kutular temin ederiz. Bu atıklarımızı geri dönüşüm firmalarına teslim ederek diğer atıklar gibi atık miktarlarını sürekli kontrol ederiz. Böylelikle oluşabilecek her türlü atığı minimum seviyede tutmayı amaçlarız.

Kaynak tüketimini minimum seviyeye indirebilmek için enerji ve su tüketimini azaltmaya yönelik yenilik ve teknolojik gelişmelerin her zaman takibindeyiz. Bu gelişmeleri çalışmalarımıza dahil etmekteyiz.

Meteor Petrol bünyesinde bulunan tüm çalışanlarımızı çevre konusunda farkındalığı yüksek bireyler haline getirebilmek için eğitimler vermekteyiz. Ayrıca her 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm çalışanlarımıza yönelik uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.