Sosyal Sorumluluk İlkeleri

Meteor Petrol olarak bizler; vizyon, misyon ve değerleri ile örtüşen sektörde her anlamda adından söz ettirmek isteyen bir şirketiz. Sürekli iyileştirme kapsamında yalnızca bulunduğumuz sektörde yaptığımız işi en iyi yapmayı değil sosyal hayata karşı olan sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk ilkelerine son derece sahip çıkan bir şirket olarak yolumuza devam etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştirirken kendimizi toplumun bir parçası olarak görmekte ve sorunları kendi içimizde hissetmekteyiz. Çalışmalarımızı bu anlayışımız üzerine gerçekleştiririz.

Bizler içerisinde bulunduğumuz topluma hem yaptığımız işte hem de diğer sorunlar karşısında katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Vizyonumuzda bulunan Türkiye merkezli uluslararası bir şirket olmayı önce ülkemize hizmet ederek gerçekleştirmeyi istemekteyiz.

Çevresel ve sosyal sorunları her türlü faaliyetimizin içine katarız. Meteor Petrol bünyesinde çalışan herkese karşı etik ve sorumlu bir tutum sergileyerek bu yönde kararlar alır, geliştirir ve uygularız.