Sağlık, Emniyet Ve Çevre Politikamız

Meteor Petrol; çalışanları, hissedarları, alt işverenleri ve müşterileri ile birlikte topluma fayda sağlamak için tüm faaliyetlerini sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) bakımından etkin olarak yürütmeyi amaçlamaktadır.

Amacımıza ulaşmak için;

 • İLKEMİZ

Tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz insan sağlığı, iş güvenliği ve çevreye karşı duyarlı olacaktır.

 • LİDERLİK VE BAĞLILIK

Yöneticilerimiz tarafından sağlık, emniyet ve çevre politikasına önderlik etmesini; çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermesini sağlayacağız.

 • MEVZUATA UYUM

Yürüklükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer tüm şartlara uyum sağlayacağız.

 • ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM İLE RİSKLERİN VE FIRSATLARIN YÖNETİMİ

Meteor Petrol tarafından öngörülü ve önleyici bir tutumda bulunarak sağlık, emniyet ve çevre politikasına karşı oluşabilecek riskleri değerlendirerek tedbir alacağız. Politikamızı bir üst seviyeye taşıyabilecek ve topluma daha çok fayda sağlayacak fırsatlara da her zaman açık olacağız.

 • UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Meteor Petrol bünyesinde çalışan herkesin sağlığını korumak için SEÇ standartlarına uygun bir çalışma ortamı sağlayacağız.

 • ACİL DURUM YÖNETİMİ

Her türlü acil durumda etkili bir müdahalede bulunabilmek için hazır olacağız.

 • ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevreye karşı oluşturabileceğimiz her türlü olumsuz etkiyi en aza indirebilmek için;

 • Enerjiyi ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanacağız.
 • Emisyonları izleyeceğiz.
 • Atıkların geri dönüşümlerini sağlayacağız.
 • Yaşam döngüsü yaklaşımını etkin bir şekilde değerlendireceğiz.
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerini destekleyeceğiz.
 • Bu konuda gereken insan, finans, teknoloji gibi her türlü kaynağı bir ihtiyaç olarak görüp sağlayacağız.
 • SÜREKLİ İYİLEŞME

Sağlık, emniyet ve çevre politikamızın sürekli iyileşme kazanabilmesi için Meteor Petrol olarak her türlü desteği sağlayacağız.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası doğrultusunda belirtilen hedeflerin gerçekleşmesinde Meteor Petrol olarak hedefleri izleyeceğimizi ve denetimlerde bulunacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve bu doğrultuda her türlü öneriyi değerlendirerek çalışmalarımıza her zaman devam edeceğimizi TAAHHÜT EDİYORUZ.