Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, onur kırıcı yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan “Binyıl Kalkınma Hedefleri”nin yerini almıştır. BKH’ler, diğer kalkınma önceliklerinin yanı sıra, aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırma, ölümcül hastalıkları önleme ve tüm çocukların ilköğretim görmesini sağlamaya dönük, üzerinde evrensel uzlaşma olan, ölçülebilir hedefler koymuştur.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında Paris İklim Değişikliği Konferansı COP21’de varılan tarihi anlaşma ile aynı döneme rastlamıştır. Mart 2015’te Japonya’da imzalanan Afet Riskinin Azaltılması için Sendai Çerçevesi ile birlikte bu anlaşmalar, karbon emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliği ve doğal afet risklerini yönetmek ve olası bir krizden sonra yeniden ayağa kalkmak için ortak standartlar ve ulaşılabilir hedefler kümesi sağlıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, başlamış olduğumuz şeyi bitirme ve dünyamızın bugün karşı karşıya olduğu ağır sorunların bazılarını çözme yönünde oldukça cesur bir taahhüttür. On yedi hedefin tümü birbiriyle bağlantılıdır; diğer bir deyişle, birindeki başarı diğerlerini etkileyecektir. Örneğin; iklim değişikliği tehdidine karşı önlem alınması, kısıtlı doğal kaynaklarımızı nasıl yöneteceğimizi etkiler; toplumsal cinsiye eşitliğinin sağlanması veya genel sağlığın iyileştirilmesi yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardım eder; barışın ve kapsayıcı toplum yapılarının desteklenmesi ise eşitsizlikleri azaltır ve ekonomik refahın artmasını sağlar. Özetle, gelecek nesillerin yaşamını daha iyi hale getirmek için en büyük fırsatımızdır.

Bizde; Meteor Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı sektörel yapımızın sunduğu imkânlar ölçütünde destekliyoruz. Bu bağlamda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan (1) Büyüme ve büyürken de istihdam sağlama temel amacımız ile  “Yoksulluğa Son” amacına, (4) farklı nitelikte eğitim kurumları ile eşgüdüm içerisinde ve ortak projeler yaparak ve öğrencilere her yıl düzenli bir şekilde destekler vererek “Nitelikli Eğitim” amacına, (5) Şirketimizde işler arasında kadın-erkek ayrımı yapmayarak, şirket politikamız gereği Birleşmiş Milletler “He For She” gibi kadını önceleyen insiyatifleri destekleyerek  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacına, (7) Kurşun bazlı yakıt satışını olabildiğince kısıtlayarak  “Erişilebilir ve Temiz Enerji” amacına, (8) Çalışma koşullarını uluslararası standartlara yaklaştırarak  “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” amacına, (10) çalışma koşullarında, şirket içi yükselmelerde, engellilerin çalıştırılmasında ve dezavantajlı grupların hizmetlerimize erişiminde azami özeni göstererek “Eşitsizliklerin Azaltılması” amacına ve son olarak (17) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına destek verecek çaba ve faaliyetlerde gerekli işbirliklerine açık şirket politikamız ile “Amaçlar İçin Ortaklıklar” amacına destek vermekteyiz.